Tunzale A. on Instagram

Sam Williams 25/01/2019

Tunzale A. on Instagram: “Mən gözəllərdə gözəl ruh araram, Ruhu düşkünləri çirkin sanaram. (Hüseyn Cavid)”